Privacy-verklaring

Privacy-verklaring.

In deze privacy-verklaring licht De Pixelkompanie toe welke informatie depixelkompanie.nl van jou gebruikt en verwerkt. De verklaring heeft alleen betrekking op depixelkompanie.nl. De website wordt door SoHosted Webhosting gehost en De Pixelkompanie is verantwoordelijk voor het beheer van de persoonsgegevens. De Pixelkompanie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar internetsite. De Pixelkompanie draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij als gebruiker aan haar verstrekt, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming behandeld wordt. Jouw persoonlijke gegevens worden nimmer aan derde partijen ter beschikking gesteld.

Cookies
Op depixelkompanie.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op jouw computer. Cookies maken het mogelijk om een website goed te laten werken en inzicht te krijgen in het bezoekgedrag op de website. Met deze informatie kunnen de webdiensten en jouw gebruikerservaring van een website worden verbeterd. Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar. Eigenlijk kun je stellen dat vrijwel alle websites verschillende vormen van cookies gebruiken. De meeste ervan verzamelen overigens geen naar jou traceerbare informatie. Je kan cookies altijd zelf van je computer verwijderen. De helpfunctie in je browser kan je hierbij helpen. Als je ervoor kiest om cookies te verwijderen zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website veiliginternetten.nl.

Bijwerken privacy- en cookie-verklaring
Deze verklaringen kunnen tussentijds aangepast worden. Als er wijzigingen worden aangebracht in deze verklaring, kun je aan de datum onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. De Pixelkompanie behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in haar verklaringen. Wanneer je depixelkompanie.nl bezoekt, ga je akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van deze verklaring. Je hebt recht op inzage in de door jou aan De Pixelkompanie verstrekte gegevens. Indien je vragen hebt over of de verwerking van jouw persoonsgegevens, je gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen, dan kun je contact opnemen met De Pixelkompanie. Heb je bezwaar tegen de vorm van cookies op deze site, kun je wellicht geen gebruikmaken van depixelkompanie.nl. Of je kunt in jouw browser de cookie-instellingen naar jouw wensen aanpassen.

1 mei 2020